ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Η UrbanAct με ιδιαίτερη χαρά ανακοίνωσε μια μοναδική συνεργασία με το OldCity. Στα πλαίσια των συνεχιζόμενων δράσεων της για την αισθητική αναβάθμιση της πόλης, η UrbanAct αποδέχτηκε την πρόσκληση του OldCity για να παρέμβει σε μια εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια επί της οδού Φερρών στον περιμετρικό τοίχο του ΟΣΕ. Το OldCity ανακατασκεύασε την εν λόγω επιφάνεια για να υποδεχθεί τη νέα τοιχογραφία.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε διάφορα χρονικά διαστήματα και “θεματικά” σε διάφορα στάδια. Για το 2019 έχει προγραμματιστεί η παρέμβαση στα πρώτα 120 μέτρα, με θεματική εμπνευσμένη από τη μυθολογία της Αργούς και της αργοναυτικής εκστρατείας.

Ο καλλιτέχνης που συμμετέχει είναι ο Kez , ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει πολλά έργα τοιχογραφιών στην πόλη μας, τα τελευταία δέκα χρόνια, χρησιμοποιώντας και εδώ μια ιδιαίτερη τεχνική γκραφιτι-χαρακτικού.

Η όλη παρέμβαση γίνεται με την αιγίδα και αδειοδότηση του ΟΣΕ και την στήριξη του OldCity.